2017-03-21 08:32:48

Zmiany w prawie budowlanym - szkolenie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała w Ostrowcu Świętokrzyskim szkolenie dla swoich członków na temat zmian w prawie budowlanym. Nowelizacja obejmuje również zaostrzenie norm energetycznych i dlatego  na spotkanie zaproszono przedstawiciela firmy Xella, lidera w branży energooszczędnych materiałów budowlanych.

 

Pan Tadeusz Durak, członek Rady Okręgowej  Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa, rozpoczął spotkanie przedstawiając charakter zmian prawa budowlanego oraz zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które weszły w życie od początku tego roku. 

 

Kolejna część poświęcona była szczegółowemu omówienia zmian w procedurach prawnych przewidzianych prawem budowlanym. Analiza przygotowana przez pana Michała Krasińskiego, specjalizującego się w prawie budowlanym, była bardzo interesująca. Wprowadzono wiele uproszczeń, które ułatwią życie inwestorom. Wiele obiektów, których budowa, rozbudowa, czy remont, wymagały wcześniej uzyskiwania zezwoleń, obecnie takich zezwoleń nie wymaga. Już w marcu należy spodziewać się projektu  Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

 

Przedstawiciel firmy Xella, pan Piotr Harrasek, opowiedział o kompleksowej ofercie produktów Ytong, Silka i Multipor. Podkreślił, że produkty te są cały czas udoskonalane i firma jest przygotowana na obecne i przyszłe zapowiedziane zmiany w prawie budowlanym. Wdraża nowe rozwiązania z wieloletnim wyprzedzeniem. Bloczki Ytong Energo i Energo+ pozwalają wznosić ciepłe ściany jednowarstwowe, a ich najgrubsze odmiany spełnią nawet zaostrzenie norm termicznych w 2021 roku. Elementy uzupełniające jak nadproża Ytong, elementy ocieplenia wieńca Multipor, systemowe stropy Ytong, przyczyniają się do eliminacji mostków termicznych i przyspieszają budowanie.

 

W swojej prezentacji Piotr Harrasek wskazał również przykłady obiektów wybudowanych z materiałów Ytong i Silka, oraz ocieplonych mineralnymi płytami izolacyjnymi Multipor. 

 

Pan Harrasek podkreślił, że Xella oferuje gotowe rozwiązania projektantom poszukującym nowoczesnych technologii w związku z rosnącymi wymaganiami energetycznymi i coraz większą świadomością inwestorów. Właśnie dlatego prezentacja i przekazane materiały cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia.