2009-08-26 12:36:47

Xella Polska inwestuje w fabrykę YTONG w Pile

Piła, 21 sierpnia 2009 - Xella Polska ogłosiła otwarcie nowej linii produkcyjnej w fabryce YTONG w Pile. Jest to kolejny etap rozwoju firmy w Polsce. Modernizacja zakładu w Pile pozwoli na znaczące zwiększenie możliwości produkcyjnych YTONG.

Nowa fabryka może dostarczyć na rynek ponad 300 tys. m3 bloczków rocznie. Jest to materiał potrzebny do wybudowania ok. 5 500 domów. Oznacza to, że dziennie linię produkcyjną pilskiej fabryki opuszcza 15 domów.

 


Proces modernizacji objął całkowitą automatyzację linii dozowania, krojenia i pakowania. Ta ostatnia została wyposażona w nowoczesny manipulator kompletujący bloczki. Produkcja prowadzona jest bezodpadowo, zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Wartość inwestycji wyniosła 7 mln euro.

Xella inwestuje w swoje zakłady produkcyjne zgodnie z długofalową strategią. W latach 2006-2009 wydaliśmy na modernizację fabryk ponad 100 milionów złotych. A inwestycja w zakłady produkcyjne przekłada się na najwyższą na polskim rynku jakość produktów. - mówi Cezary Szeszuła, Prezes Zarządu Xella Polska. W zakładzie YTONG w Pile park maszynowy stanowią prawie w 100% nowe urządzenia i maszyny. Dzięki temu możliwa jest produkcja najwyższej jakości wyrobów, w tym także bloczków YTONG ENERGO. - dodaje Cezary Szeszuła.

Unowocześniona linia zapewni produkcję pełnego asortymentu materiałów marki YTONG w grubościach od 5 do 48 cm oraz w gęstościach od 350 do 700 kg/m3, w tym wprowadzanego w maju na polski rynek YTONG ENERGO. Bloczki te, o grubości 48 cm, spełniają zaostrzone normy cieplne i są najcieplejszym, a przy tym wytrzymałym materiałem budowlanym dostępnym na polskim rynku, ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,19 W/m2K.

Równolegle ze wzrostem zapotrzebowania na materiały budowlane obserwujemy wzrost świadomości i wymagań klientów. Coraz częściej pytają oni o materiały wysokiej jakości, spełniające wymogi energooszczędności. Dotyczy to szczególnie zachodniej części Polski, na którą duży wpływ mają niemieckie trendy w budownictwie - mówi Cezary Szeszuła, Prezes Zarządu Xella Polska.

Pilska fabryka będzie obsługiwała klientów z regionu Polski północno-zachodniej. Z danych statystycznych wynika, że w ubiegłym roku w regionie północno-zachodniej Polski zlokalizowana była, co czwarta noworozpoczynana inwestycja w budownictwie mieszkaniowym.

Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę prawie takiej samej liczby domów jednorodzinnych, jak w roku 2007 - odpowiednio 20 177 domów jednorodzinnych w 2008 r. i 20 475 w 2007r.

Wysoki potencjał rozwoju rynku budowlanego w północno-zachodniej części Polski potwierdza również liczba udzielonych pozwoleń na budowę nowych domów jednorodzinnych - w 2008 roku była ona o 1,2% wyższa niż w roku 2007 - mówi Anna Waszczuk, Analityk Rynku Xella Polska. - Jednocześnie zwiększył się udział przyznanych w tym regionie pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych w ogólnej liczbie udzielonych pozwoleń na budowę w budownictwie mieszkaniowym w Polsce (wzrost o 1% z poziomu 11,0% w 2007 roku do 12,0% w 2008 roku). - dodaje Anna Waszczuk.

Fabryka w Pile to czwarty zakład produkujący bloczki YTONG (obok fabryk w Ostrołęce, Sieradzu i Miliczu) oraz jedenasty zakład Xelli w Polsce.