2015-11-25 08:59:18

Szkolenie dla wykonawców w Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie

Inwestorzy wybierają zwykle wykonawców doświadczonych, polecanych przez zaufane osoby i dobrze wyszkolonych. Wiedzą o tym firmy wykonawcze, dlatego chętnie uczestniczą w szkoleniach podnoszących ich wiedzę i zwiększających szanse na kolejne kontrakty czy wygrane w przetargach. Certyfikowani wykonawcy są lepiej promowani przez producentów.

 

W Olsztynie w Centrum Szkoleń Budowlanych odbyło się szkolenie zorganizowane wspólnie przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz firmę Xella, producenta materiałów Ytong, Silka i Multipor. Uczestnikami byli wykonawcy, często doświadczeni, ale zgodnie podkreślający, że zawsze warto się szkolić. Na każdym szkoleniu można nauczyć się czegoś nowego lub przynajmniej utrwalić wiedzę. 

 

Współpraca między firmą Xella a Zakładami Doskonalenia Zawodowego będzie się rozszerzać na całą Polskę i kolejne oddziały ZDZ. Umowa z Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie rozpoczyna tę współpracę. 

 

CSB w Olsztynie dysponuje nowoczesną infrastrukturą pozwalającą prowadzić szkolenia na europejskim poziomie. W skład kompleksu wchodzą sale wykładowe i hale do ćwiczeń praktycznych. Xella Polska oferuje doświadczonych instruktorów, którzy pokazują jak prawidłowo wykorzystywać bloczki Ytong, Silka, płyty Multipor i wszystkie uzupełniające elementy systemowe. Szkolenia są bardzo efektywne dzięki połączeniu możliwości technicznych CSB oraz wiedzy Doradców Serwisowych Xella Polska. 

 

Szkolenie zaczęło się od części teoretycznej dotyczącej wszystkich elementów systemu Ytong, Silka, Multipor. Była to również okazja do dyskusji, a najwięcej pytań padało na temat materiałów stosunkowo nowych na polskim rynku, takich jak wielkowymiarowe bloki Silka Tempo, Ytong Panel, czy mineralne płyty izolacyjne Mutipor, materiał służący do ocieplenia od środka budynków. 

 

W części praktycznej można było zobaczyć, ale również samemu wykonać, najważniejsze czynności, takie jak: 

 

-        przygotowanie klejowej zaprawy murarskiej, 

-        poznanie niezbędnych narzędzi oraz sposobów ich właściwego używania, 

-        układanie pierwszej warstwy bloczków i kolejnych warstw, 

-        docinanie elementów murowych oraz bruzdowanie pod instalacje elektryczne, 

-        wygładzanie nierówności, 

-        łączenie i przewiązywanie ścian nośnych i działowych, 

-        przekrywanie otworów systemowymi nadprożami Ytong, 

-        część teoretyczna dot. technologii stropów Ytong oraz elementów ocieplenia wieńca, 

-        nakładanie zaprawy murarskiej na powierzchnię płyt Multipor, 

-        układanie pierwszej warstwy płyt Multipor i kolejnych warstw. 

 

Każdy uczestnik otrzymał dwa dokumenty: 

-        certyfikat I stopnia Xella Polska „Mistrzowie na budowie” 

-        zaświadczenie z Zakładu Doskonalenia Zawodowego, które jest wydawane na podstawie par. 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). 

 

Certyfikat I stopnia „Mistrzowie na budowie” otwiera wykonawcom możliwość ubiegania się o prestiżowy Certyfikat Jakości Xella Polska „Wzorowa budowa”. 

 

Firmy posiadające ten certyfikat znajdują się w wykazie rekomendowanych wykonawców, a to znacznie zwiększa szanse na nowe zlecenia. Warunkiem, otrzymania Certyfikatu „Wzorowa Budowa” jest wybudowanie dwóch domów z materiałów Ytong i/lub Silka. Jakość wykonania będzie weryfikowana przez Doradców Serwisowych Xella Polska. 

 

Więcej informacji o programie i terminach szkoleń znaleźć można na stronie www.ytong-silka.pl