2009-06-10 20:54:25

Ściany jednowarstwowe

Budowanie domu przez inwestora indywidualnego to wybór konkretnej technologii, w której powstanie dom. Budowany przez nas dom powinien być bezpieczny, oszczędny, trwały. Istotnym etapem budowy domu jest stawianie ścian zewnętrznych. Raz postawione ściany nie będą już zmieniane w czasie użytkowania budynku.

Stawiając ściany zewnętrzne bierzemy pod uwagę wiele czynników, które będą miały wpływ na nasze bezpieczeństwo, zdrowie i samopoczucie. To właśnie od ścian zewnętrznych zależy jaki, w ciągu całego okresu użytkowania – będzie nasz dom.

Wśród dostępnych na rynku technologii budowy ścian zewnętrznych, jedną z najlepszych jest budowa ścian jednowarstwowych, natomiast jednym z najlepszych materiałów stosowanych do budowy w tej technologii są bloczki YTONG.

Z najistotniejszych atutów bloczków YTONG jest ten, który określa ich bardzo dobry współczynnik ciepła. Proces przechodzenia ciepła z jednej strony ściany na drugą jest powolny, co pozwala na uzyskanie wysokiego komfortu cieplnego - pomimo zmiennej temperatury powietrza zewnętrznego zapewniona jest stabilna temperatura we wnętrzach. Ta sytuacja pociąga za sobą kolejne, które wpływają na oszczędności jakie możemy uzyskać przy budowie domu. Tak dobry współczynnik ciepła pozwala na zastosowanie łączenia wszystkich elementów bardzo cienkimi spoinami, które eliminują możliwość powstawania ewentualnych mostków termicznych.

Od 1 stycznia 2009 w prawie budowlanym obowiązują zaostrzone normy izolacyjności cieplnej dla ścian. Prawnie wymagany współczynnik przenikania ciepła U został zrównany dla ścian jedno- i wielowarstwowych i jego wartość nie może być w tej chwili większa niż 0,30 W/m2K. Do budowy ścian jednowarstwowych doskonale nadaje się nowy produkt YTONG ENERGO – najcieplejszy z dostępnych na rynku materiałów konstrukcyjnych do budowy ścian. Ściana jednowarstwowa wymurowana z bloczków YTONG ENERGO o gr. 48 cm osiąga współczynnik U=0,19 W/m2K.

Jednowarstwowe ściany YTONG o grubości 48 cm i 36,5 cm w nowej odmianie PP2/0,35 - YTONG ENERGO spełniają funkcję konstrukcyjną oraz izolacyjną – po prostu nie musimy stosować dodatkowej izolacji. A to wpływa na konkretne oszczędności związane z zakupem materiałów czy zapłatą wykonawcy budynku. Z jednej strony nie musimy kupować dodatkowej izolacji, z drugiej natomiast skraca się czas budowy (wybudowanie muru jednowarstwowego w średniej wielkości domu możemy skrócić do dwóch tygodni z dwóch miesięcy kiedy to musielibyśmy wybudować mur dwuwarstwowy). Przy większej budowie inwestor, wybierając technologię ściany jednowarstwowej z YTONGa, może równocześnie zabezpieczyć się przed skokami cen materiałów budowlanych takich jak cena izolacji termicznej.

YTONG to cały system budowania ścian jednowarstwowych: oprócz samych bloczków możemy również wykorzystać inne elementy – nadproża, wieńce czy filary, posiadające bardzo dobre współczynniki cieplne. Całość muruje się bardzo cienką warstwą zaprawy, co pozwala zachować jednolitość termiczną całej struktury ścian, wyeliminować pojawianie się mostków termicznych a w konsekwencji wybudować ścianę o bardzo dobrych parametrach cieplnych i zaoszczędzić na zaprawie oraz na dodatkowych materiałach izolacyjnych. Na szybkość budowania ścian zewnętrznych w technologii YTONG mają również wpływ takie właściwości jak: duży format bloczków przy ich niewielkiej wadze co sprawia, że materiał łatwiej się przenosi i ustawia, możliwość przycinania bloczków za pomocą piły, dzięki czemu możemy je łatwiej dopasować w powstającej ścianie a to pozwala na ograniczenie strat materiału, istotną cechą ułatwiającą pracę jest również to, że wszelkie bruzdy instalacyjne możemy wykonywać ręcznie przy pomocy rylca.