2015-07-16 22:51:42

Raport i badanie społeczne: Ytong: dom i rodzina 1995-2015

Ytong: dom i rodzina 1995-2015 to kompleksowe badanie poświęcone zjawisku więzi rodzinnych, tradycji oraz emocji związanych z domem. Badanie społeczne i raport zrealizowała marka Ytong z okazji 20-lecia obecności na polskim rynku.

 

Ytong: dom i rodzina 1995-2015 to pierwsze tak duże opracowanie na temat domu rodzinnego w kontekście towarzyszących mu emocji, wartości oraz tradycji. Ytong: dom i rodzina 1995-2015 jest badaniem polskiego społeczeństwa wykonanym przez TNS Polska oraz raportem opracowanym przez socjolog Magdalenę Łukasiuk z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Metodologia projektu zakłada wykorzystanie trzech typów źródeł, traktowanych w ramach projektu komplementarnie. Pierwszą z technik jest desk research, czyli analiza istniejących danych i opracowań związanych z tematyką badania zjawiska rodziny i domu. Drugim źródłem są wyniki ogólnopolskiego badania społecznego wykonanego przez TNS Polska na zlecenie marki Ytong. Trzecim źródłem wykorzystywanym w analizach są publikacje naukowe, głównie socjologiczne i demograficzne, traktujące o tematyce rodzinnej i problematyce zamieszkiwania w różnych kontekstach.

 

– Dom rodzinny jest w centrum naszych zainteresowań, dlatego 20-lecie marki Ytong w Polsce postanowiliśmy uświetnić poświęconym mu raportem i badaniem społecznym – tłumaczy Monika Mychlewicz, Dyrektor ds. marketingu i zarządzania procesami sprzedaży w Xella Polska, firmy produkujące bloczki Ytong. – Interesowało nas szczególnie, jak przez 20 lat zmieniała się definicja domu rodzinnego, związane z nim emocje, czy wpisane weń tradycje.

 

– Współczesne nauki społeczne włączają aspekty materialne – jak zabudowa, przedmioty czy przyroda – na równych prawach do swoich analiz – zauważa socjolog Magdalena Łukasiuk - Stąd też raport ten w swoich założeniach odpowiada aktualnym tendencjom badawczym, umieszczając mieszkańców w ich przestrzeniach życiowych. Zmiany w jednym obszarze wywołują odpowiedzi w drugim. Dlatego współbieżne śledzenie obu tych obszarów badawczych daje głębszy wgląd w procesy, z którymi mieliśmy do czynienia w potransformacyjnej Polsce i które rozgrywają się także dziś na naszych oczach.

 

Pobierz: Raport i badanie społeczne: Ytong: dom i rodzina 1995-2015 (wersja PDF).