2009-08-07 09:52:19

Ochrona dachu przed wilgocią

Szczelny dach to zarówno komfort zamieszkiwania, ale również trwałość konstrukcji dachu czy nawet budynku. Za szczelność dachu odpowiada poprawne ułożenie i właściwy montaż wszystkich jego warstw, włącznie z membranami, które stanowią warstwę wstępnego krycia.

Dzięki temu wewnętrzna konstrukcja, zwłaszcza więźba, zabezpieczona zostaje przed przedostawaniem się wody. Wilgoć jest bowiem czynnikiem, który może powodować jej odkształcenia.

W układaniu pokrycia dla jego szczelności duże znaczenie ma kąt nachylenia dachu. W zależności od niego inaczej układane i mocowane będą dachówki na dachach stromych, a inaczej na tych o mniejszym nachyleniu. To o tyle uzasadnione, że w przypadku dachów, których kąt nachylenia  przekracza 22°, woda spływa po pokryciu dachowym siłą grawitacji, nie przedostając się do wewnętrznych warstw konstrukcji. Natomiast, gdy decydujemy się na położenie dachówki ceramicznej na dachach o mniejszym nachylaniu, musimy zastosować dodatkowe elementy zabezpieczające, takie jak papa i pełne deskowanie. Takie wykonanie konstrukcji pozwala na układanie dachówek nawet na dachu o dziesięciostopniowym kącie nachylenia, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej szczelności. Jak ją osiągnąć?

Należy zwróć uwagę zwłaszcza na wszystkie elementy wystające poza płaszczyznę dachu lub  przerywające jej regularność, np. na kominy, attyki czy okna połaciowe. Wszystkie trzeba bowiem szczególnie dokładnie zabezpieczyć, używając odpowiednich membran. Cały artykuł o ochronie dachu przed wilgocią tutaj.