2013-03-09 14:06:26

Nowości w budownictwie energooszczędnym

Obecnie w całej Europie coraz większego znaczenia nabiera budownictwo energooszczędne. W obiektach tego typu często jednak rezygnowano z balkonów, przez które może uciekać aż 30% ciepła. Aby zwiększyć swobodę projektową firma Schöck opracowała łącznik termoizolacyjny Isokorb® XT, który minimalizuje straty energii w obrębie wystających części budynków.

Balkony czy tarasy znacznie podnoszą wartość rynkową i atrakcyjność budynków. Jednak są to newralgiczne punkty jeśli chodzi o straty energii. Na styku płyty balkonowej i stropowej bardzo często powstają bowiem mostki termiczne. Ich wpływ jest największy, jeśli płyta balkonowa połączona jest z budynkiem. Do tej pory w budynkach energooszczędnych unikało się projektowania balkonów lub osadzało się je na niezależnej podkonstrukcji, tak by oddzielić termicznie płyty balkonową i stropową. Rozwiązanie to jednak podnosi koszty budowy i znacząco wpływa na architekturę obiektu.

Firma Schöck opracowała innowacyjny łącznik termoizolacyjny do balkonów, który znosi te ograniczenia. Rozwiązanie otwiera nowe możliwości
w projektowaniu balkonów, minimalizuje bowiem powstawanie mostków termicznych i  nie wymaga stosowania dodatkowych konstrukcji.
Montowany między płytą balkonową i stropową, łącznik oddziela termicznie ciepłe części budynku od zimnych. Dodatkowo, ograniczając przenoszenie drgań stanowi on element nośny izolacji cieplnej i tworząc w ten sposób bezpieczne połączenie balkonu z budynkiem, co pozwala układać warstwy wykończeniowe bezpośrednio na płycie.


Za wysokie parametry termoizolacyjne łącznika odpowiada specjalna konstrukcja. Element został wyposażony w:


•    Nowy materiał izolacyjny – Neopor o grubości 120 mm. Materiał ten uzyskano przez dodanie do spienionego polistyrenu (EPS) grafitu o przewodności cieplnej 0,031 W/(m•K). Neopor w porównaniu z tradycyjnym EPS lepiej absorbuje i odbija promieniowanie cieplne. W ten sposób materiał zapewnia bardziej efektywną izolację  cieplną;


•    Opatentowany moduł HTE (niem. „Hoch-Therm-Effizient”). Składa się on ze wzmocnionego włóknami stalowymi betonu o ultra wysokiej wytrzymałości (Ultra High Performance Con-crete, UHPC) oraz nowego wypełniacza Kronoli-th. W nowym module zredukowano przewodność cieplną o 50% w porównaniu z dotychczasowym modułem HTE stosowanym w innych łącznikach Schöck Isokorb®. Takie rozwiązanie zapewnia optymalne połączenie przenoszenia sił przekrojowych oraz izolacji termicznej;


•    Wysokiej jakości stal szlachetna o podwyższonej wytrzymałości, z której wykonano pręty. System prętów łączy się  na zakład ze zbrojeniem płyt balkonowych i stropowych. Użycie wysokiej jakości stali nierdzewnej pozwoliło zmniej-szyć średnicę prętów zachowując przy tym niezmienioną nośność, a tym samym zmniejszyć powierzchnię przekroju i przewodnictwo cieplne łącznika.