2017-11-28 08:35:55

Modernizacja i rozbudowa zakładu produkującego bloki Silka

Zakład w Teodorach produkuje bloki wapienno-piaskowe Silka, które trafiają na budowy w kilku województwach. Pierwszy etap modernizacji i rozbudowy pozwolił na zwiększenie wydajności produkcji i wpłynął na jeszcze lepszą jakości produktu.

 

O pracach opowiadał nam Kierownik Zakładu, pan Konrad Kluczkowski, który pełni tę funkcję od lutego 2017 roku. Z firmą Xella związany jest od 11 lat.

 

Najbardziej dumny jest z nowych autoklawów. Stare, przeważnie z lat sześćdziesiątych, były już mocno wyeksploatowane.

 

Autoklawy pięknie błyszczą w słońcu, ale w zakładzie zmieniło się dużo więcej. Nowa przesuwnica pracuje w nowej hali. Nowa jest też czyszczarka. Prasa Atlas została zmodernizowana - ma nową układarkę, nowy odbieralnik i komputerowe sterowanie. To wszystko ma wpływ na jeszcze lepszą jakości wyrobów. Wzrastają również możliwości produkcyjne, dzięki większej pojemności autoklawów. 

 

Inwestycje takie jak nowoczesne i oszczędne oświetlenie LED-owe, wentylatory wyciągowe i siatki osłaniające pracujące maszyny, poprawiają warunki i bezpieczeństwo pracy. Załoga liczy obecnie 41 osób i pracuje 5 dni w tygodniu, w systemie trójzmianowym.

 

Jak widać wydarzyło się dużo, ale Kierownik Kluczkowski chciałby zmienić jeszcze wiele rzeczy. Modernizacji i rozbudowy wymaga oddział mieszanki. Na unowocześnienie czeka plac składowy i pakowalnia z linią paletyzacyjną. Przydałby się drugi kocioł. To wszystko plany na najbliższe lata.

 

Produkowany tu asortyment obejmuje bloczki Silka E8, E12, E24, E24 w odmianie akustycznej, E24 w klasie 20. To bardzo zdrowy i ekologiczny materiał budowlany.

 

Pan Kluczkowski opowiada o technologii produkcji w przystępny sposób: – Produkcję bloków Silka można porównać do wykonania babki z piasku. Są tylko trzy składniki: woda, wapno i piasek. Produkt jest więc w pełni ekologicznych, bo z naturalnych surowców. Mieszanie tych składników odbywa się w dziale mieszanki. Po wymieszaniu formuje się bloki na prasach. Ułożone na wózkach wjeżdżają do autoklawów, gdzie pod ciśnieniem 16 atmosfer, następuje proces wiązania składników. Gotowe bloki wapienno-piaskowe wyjeżdżają na plac pakowania.

 

Wydaje się to proste, ale po drodze jest wiele elementów, które decydują o jakości końcowego produktu.

 

Modernizacja zakładu w Teodorach pozwoliła na zwiększenie produkcji najwyższej jakości silikatów.