2009-07-31 17:41:37

Katalog Produktów Xella

Wszyscy zianteresowani mogą się zapoznać w wersji elektronicznej z najnowszym Katalogiem Produktów Xella Polska. W nowej szacie graficznej, z nową okładką i co najważniejsze z nowymi produktami: YTONGiem MULTIPOR, SILKĄ E18 A i YTONGiem ENERGO.

Nowym produktom został poświęcony dział zaraz na samym początku broszury. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z piątą stroną katalogu, gdzie umieściliśmy najważniejsze informacje i właściwości bloczków YTONG MULTIPOR i YTONG ENERGO oraz bloków SILKA E18 A.

Na chwilę obecną nowy Katalog Produktów dostępny jest w wersji elektronicznej. Ale już niebawem nabędzie on bardziej realnych, papierowych kształtów i zostanie przesłany z drukarni do wszystkich Przedstawicieli i Doradców Technicznych.