2009-10-26 08:28:21

Innowacja Roku 2009 dla YTONG ENERGO

Energooszczędny bloczek z betonu komórkowego YTONG ENERGO został Laureatem Konkursu „Innowacja Roku 2009”, nad którym patronat sprawuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Innowacji FIRE.

„Innowacja Roku” to ogólnopolski program o charakterze konkursowym, mający na celu promocję idei innowacyjności, nowoczesnych, unikalnych i oryginalnych rozwiązań, stymulowanie przedsiębiorstw w kierunku rozwoju innowacyjnej myśli technologicznej. Jego zadaniem jest również penetracja rynku, pod kątem wyszukiwania, a następnie wytypowania nowatorskich wyrobów i technologii, które po poddaniu ocenie otrzymują certyfikat „Innowacja Roku”.

- Ciągły rozwój, poszukiwanie nowych rozwiązań i aktywne podejście do biznesu gwarantuje sukces – stwierdza Cezary Szeszuła, Prezes Zarządu Xella Polska. - Warto podkreślić, iż dzięki innowacjom udało nam się zniwelować wpływ kryzysu ekonomicznego na nasze przedsiębiorstwo. Nowe rozwiązania pozwoliły nam szybko reagować na zmiany zachodzące wokół firmy, a nasze zasoby stały się siłą napędową dla zwiększonej przedsiębiorczości – dodaje Szeszuła.

Na czym polega innowacyjność bloczków YTONG ENERGO? Ten bloczek, jako produkt z betonu komórkowego sam w sobie jest innowacją. Bloczek YTONG ENERGO w porównaniu do innych produktów z betonu komórkowego ma lepsze parametry izolacyjności cieplnej przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych. Dzięki zmniejszonej gęstości znacząco poprawiła się izolacyjność cieplna tego materiału, umożliwiająca osiągnięcie najniższego na rynku współczynnika przenikania ciepła U=0,19 W/m2K dla ściany grubości 48 cm. To jest kluczowy element przemawiający za wyjątkowym charakterem tych bloczków. Oznacza to, że z bloczków YTONG ENERGO grubości 36,5 cm oraz 48 cm można budować wytrzymałe ściany, które nie wymagają dodatkowego ocieplenia.

Asortyment bloczków YTONG ENERGO został rozszerzony także o grubość 24 cm, przeznaczoną do budowy ścian warstwowych z ociepleniem. - Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku i naszych klientów – firm wykonawczych, deweloperów – wyjaśnia Cezary Szeszuła. - Już w tej chwili przewidujemy, że bloczek 24-centymetrowy stanie się hitem w segmencie inwestycji budownictwa wielorodzinnego, ponieważ przy zachowaniu wymaganych parametrów cieplnych ściany pozwala zmniejszyć grubość izolacji zewnętrznej o połowę (a więc izolacja jest o połowę tańsza). Można również w tym przypadku zachować standardową 12-centymetrową izolację, uzyskując ścianę o zdecydowanie zwiększonych właściwościach energooszczędności – dodaje Szeszuła.

W konkursie Innowacja Roku produkty oceniane są przez pryzmat korzyści dla klienta. A jakie korzyści dla inwestora niesie budowa domu z bloczków YTONG ENERGO? Dzięki swoim unikalnym na rynku parametrom izolacyjności cieplnej, ściany z bloczków YTONG ENERGO o grubości 24 cm charakteryzują się ok. 40% lepszą izolacyjnością termiczną, niż ściany wykonane na przykład z pustaków ceramicznych gr. 25 cm, przy tej samej grubości izolacji. Dzięki temu zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania całego budynku w przypadku ścian z bloczków YTONG ENERGO gr. 24 cm jest nawet o 10% mniejsze, niż w przypadku ścian z ceramiki. Stanowi to wymierną korzyść dla klienta. Warto zatem już na etapie budowy domu zainwestować w energooszczędne materiały do wznoszenia ścian, aby w przyszłości płacić mniejsze rachunki za ogrzewanie.

- Jesteśmy dumni z tego, że bloczek YTONG ENERGO spełnia najwyższe parametry oszczędności energii cieplnej spośród wszystkich obecnych na rynku materiałów do budowy ścian. Krótko mówiąc - jest najcieplejszą ”cegłą” w Polsce i nie ma konkurencji wśród innych tego typu materiałów obecnych na rynku – podsumowuje Cezary Szeszuła.