2009-10-27 08:04:20

Będzie łatwiej odzyskać VAT

Kończysz remont albo budowę domu? Zwykle budżet w takiej sytuacji bywa nieco nadszarpnięty. Niejednemu przychodzi wówczas do głowy, by złożyć wniosek o zwrot wydatków poniesionych na ten cel.

Najlepiej, aby decyzja na temat ubiegania się o zwrot podatku za materiały budowlane nie zapadła spontanicznie. Może się bowiem okazać, że po zakończeniu prac nie tylko nie mamy wszystkich rachunków, ale i  te, które posiadamy nie zawsze wystarczą, by fiskus szybko i bez zastrzeżeń wypłacił pieniądze. Lepiej więc zawczasu zapoznać się wykazem materiałów budowlanych z załącznika do obwieszczenia ministra transportu i budownictwa z 30 grudnia 2005 r. (DzUrz MTiB z 2006 r., nr 1, poz. 1).  Dzięki temu urzędnik nie wezwie nas, byśmy z naszego wniosku wykreślali kolejne pozycje, za które zwrot się nie należy. Pamiętać bowiem warto, że fiskus zwraca jedynie VAT od materiałów, na które stawka wzrosła po 1 maja 2004 r. z 7 do 22 procent. 

Samo wypełnienie formularza wniosku WZM-1 i załączników do niego WZM-1A lub WZM-1B nie jest może proste, ale z pewnością wykonalne. Tu znacznym udogodnieniem mogą okazać się faktury z dużych składów budowlanych, które na ogół podają symbole PKWiU (tj. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) dla poszczególnych materiałów. W innym wypadku odbierając fakturę warto zwrócić na ten niby drobiazg uwagę, bo dzięki temu unikniemy konieczności uzupełniania czy korygowania danych lub samodzielnego poszukiwania informacji. W razie gdyby był z tym jednak problem, zawsze można zwrócić się o pomoc w zaklasyfikowaniu towaru lub usługi do Ośrodka Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Ale wypełnienie i złożenie wniosku to zaledwie początek naszych starań, bowiem zgodnie z prawem, wypłatę pieniędzy poprzedzić musi stosowna decyzja, a na jej wydanie fiskus ma aż pół roku. Natomiast na pieniądze odczekać trzeba cierpliwie jeszcze kolejnych 25 dni od momentu jej doręczenia. Oczywiście to scenariusz snuty czysto teoretycznie, w praktyce rzadko kiedy trzeba na zwrot czekać tak długo. Tak czy inaczej średnia na chwilę obecną wynosi około 4,3 miesiąca. Zdaniem posłów to i tak zbyt długo, dlatego trwają prace nad zaproponowaną przez sejmową Komisję „Przyjazne Państwo" zmianą w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Ma ona na celu wprowadzenie 60-dniowego terminu zwrotu.

O ile pomysł zyska poparcie, skrócenie okresu oczekiwania na pieniądze z 6 do 2 miesięcy może przekonać wielu inwestorów, którzy zniechęceni przeciągającymi się procedurami, nie podejmują nawet starań o  zwrot VAT. Nie zmienia to faktu, że tylko w pierwszym półroczu 2009 r. do urzędów skarbowych wpłynęło ponad 200 tysięcy wniosków, podczas gdy w całym ubiegłym roku było ich prawie pół miliona.