2013-02-23 10:26:04

Analiza związana z ociepleniem od wewnątrz

Nowa usługa Xella Polska, czyli analiza cieplno-wilgotnościowa pozwala z bardzo dużym prawdopodobieństwem ocenić, na ile zastosowanie systemu płyt izolacyjnych MULTIPOR spełni oczekiwania inwestora. Pozwala również precyzyjniej wybrać grubość płyt do zastosowania przy określonej przegrodzie.

Oferta analizy cieplno-wilgotnościowej skierowana jest do branżowych profesjonalistów, inwestorów oraz właścicieli planujących termomodernizację swoich budynków lub mieszkań.

 

Raport z analizy powstaje w oparciu o algorytm programu WUFI PRO. Program charakteryzuje zastosowanie niestacjonarnego modelu przepływu ciepła i wilgoci, dwóch bardzo istotnych czynników powiązanych z ociepleniem od wewnątrz.

 

Składowe stosowane w analizie WUFI PRO stanowią szczegółowe dane parametrów związanych z konstrukcją ściany, temperaturą, wilgotnością, warunkami użytkowania, lokalizacją, czy warunkami klimatycznymi. Poprawny wynik analizy i skuteczność wytyczonych na podstawie analizy działań związanych z ociepleniem od wewnątrz zależy od dokładności podanych parametrów.

WUFI PRO analizuje precyzyjnie bilans cieplny przegrody. Program szczegółowo uwzględnia również wilgotność oddziałującą na przegrodę i determinującą nie tylko na warunki wewnątrz pomieszczeń, ale jej wpływ na przegrody budynku. Oba analizowane czynniki - cieplny i wilgotnościowy - są ze sobą ściśle powiązane. Zwiększona wilgotność ułatwia stratę ciepła, a temperatura ma wpływ na utrzymywanie się określonego poziomu wilgotności ścian.

 

Tematyka powiązań bilansu cieplnego z wilgotnością to temat bardzo żywy i szeroko omawiany wśród specjalistów termomodernizacji. Tematyka ta stanowi również ważny element podczas cyklu konferencji „Poprawa parametrów energetycznych budynków” organizowanych niebawem w 18 miastach w całej Polsce (więcej informacji o konferencjach na stronie kalendarz-wydarzen.budowane.pl).

 

Ocieplenie od wewnątrz wiąże się z koniecznością zwrócenia uwagi na inne właściwości materiałów, niż klasycznie uwzględniane w wypadku ocieplenia od zewnątrz. Wprowadzenie do oferty usługi wykonania analizy cieplno-wilgotnościowej jest przykładem połączenia praktycznej z punktu widzenia termomodernizacji analizy z działaniami edukacyjnymi Xella Polska. Tematyka analizy cieplno-wilgotnościowej będzie omawiana podczas rozpoczynającego się cyklu konferencji „Poprawa parametrów energetycznych budynków” organizowanych w 18 miastach w całej Polsce (więcej informacji o konferencjach na stronie Kalendarz Wydarzeń).

 

Analizę cieplno-wilgotnościową WUFI PRO można zamówić w Sklepie Internetowym Xella. Koszt analizy wynosi 300 zł netto.

 

Szczegółowe informacje na temat Ocieplenia od Wewnątrz.