Kartel S.A.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego 
KARTEL S.A.
 
ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów 


Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego 
KARTEL S.A.
 
ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów

 

tel.: +48 41 386 26 67
fax: +48 41 386 26 98
e-mail: biuro@kartelsa.com.pl

www.kartelsa.com.pl
 

 

Zobacz powiązane inwestycje: