2007-12-09

Broniewo

Kiedy w 1992 roku państwo Maria i Zdzisław Ćwiertnia wykupili w Broniewie, powiat inowrocławski upadające spółdzielcze przedsiębiorstwo rolne, nikt nie spodziewał się, że powstanie w jego miejscu nowoczesna hodowla trzody chlewnej, licząca na co dzień około 5 000 sztuk zwierząt.

Rozwój przedsiębiorstwa państwa Ćwiertni wymusił nie tylko zakup wielofunkcyjnych maszyn i urządzeń, niezbędnych do prowadzenia hodowli, ale spowodował również inwestycję w budynki gospodarcze.

Należało modernizować stare budynki wapienno-piaskowe, nie przerywając jednocześnie hodowli - wspomina pani Maria Ćwiertnia - Zwierzęta przenoszone były do jednej części chlewni, a druga w tym momencie była rozbierana i stawiana od początku, z nowego lepszego materiału. SILKA okazała się idealnym budulcem. Bardzo szybko się buduje. Chociaż modernizacja rozpoczęta została w 2003 roku, od kopania nowych fundamentów i całkowicie zakończona dopiero w 2005, to jednak odbyło się to bez jakiegokolwiek przerwania hodowli i bez zmniejszania ilości pogłowia trzody.

Państwo Ćwiertnia zadbali o dużą estetykę wykonania ścian, co dodatkowo podkreśla walory wizualne SILKI, która prezentuje się bardzo ładnie bez tynkowania. Bogata rzeźba piór i wpustów umożliwia bardzo dokładne połączenie bloczków w warstwie i znacznie redukuje koszty murowania: brak spoiny pionowej i cienka, do 2 mm, warstwa zaprawy klejowej. SILKA świetnie się czyści podczas mycia pokoi - dodaje pan Daniel Rzepa, nadzorujący prace w chlewni.

 

Karta inwestycji: