2007-05-16

Rożnowo 2

Kilkaset metrów od budynku Rożnowo 1, inwestor Tomasz Kapitan stawia swój dom. Działka posiada 1 354 m2, budynek w parterze ma 125 m2, a razem z poddaszem użytkowym i garażem będzie to 215 m2.

Kolejny mazurski projekt domu w Systemie 20 cm Xella powstaje na monolitycznej płycie fundamentowej, która wykonywana jest w trzech etapach.

 

W pierwszym w obrysie budynku wykonuje się wąski (szerokości 20 cm) wykop głębokości około 1 metra.Na dno wykopu wlewany jest beton podkładowy B 15, a obecnie wylewany jest beton B 20 już zazbrojony (odpowiednik murowanych ścian fundamentowych), potem zostanie wysypany zagęszczony piasek na powierzchni powstającej płyty i ostatecznie, zamknięcie etapu zero poprzez zalanie płyty żelbetowej, której zbrojenie łączy się ze zbrojeniem ścian fundamentowych. Powstaje w ten sposób rodzaj betonowego pudełka, odwróconego dnem do góry.

 

Sztywność płyty zapewni równomierne rozłożenia parcia na grunt i uniemożliwi jakiekolwiek nierównomierne osiadanie budynku. Fundamenty z zewnątrz i w warstwach podłogowych zostaną ocieplone 15 cm warstwą styropianu. Na płycie(na denku betonowego pudełka) stawiane będą niebawem ściany z YTONGaSILKI, strop monolityczny, a potem prosty, dwuspadowy dach. Inwestor planuje zastosować wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła.

 

W tej części Rożnowa nie ma kanalizacji gminnej, wobec tego inwestor, podobnie jak sąsiedzi chce budować przydomową oczyszczalnie ścieków. Już niebawem opisane zostaną tutaj kolejne etapy rożnowskiej inwestycji.

opracowanie: Jacek Kluszewski i Daniel Kozon

 

 

04 lipca 2007 roku - multimedialny dziennik budowy.

Na budowie duże zmiany. Mimo deszczowej pogody, prace idą pełną parą. Po zalaniu płyty fundamentowej wykonano izolację poziomą pod ściany i rozpoczęto murowanie ścian zewnętrznych z bloczków YTONG 36,5 cm. Wizytując budowę, stwierdziliśmy, że mury zostały podciągnięte pod nadproża okienne. Wstawiono również nadproże nad drzwiami garażowymi - zgodnie z technologią YTONGA, w szalunku traconym w kształcie litery U, z przekładką styropianową pomiędzy żelbetową belką nadproża i ścianą zewnętrzną.

 

Inwestor na tym etapie dużą uwagę przywiązuje do zminimalizowania potencjalnych punktów przemarzania przegród zewnętrznych. Mury fundamentowe na całej swej wysokości oklejone zostaną płytami styroduru, grubości 5 cm.

 

Gwałtowne nawałnice deszczowe, które występują obecnie na Mazurach bardzo opóźniają prace. Ekipa budowlana stara się nakrywać mury folią przed opadami, nie zawsze nadąża przed nadchodzącym niespodziewanie deszczem. Na wskutek tego przed rozpoczęciem prac wykończeniowych będzie konieczne długie i energochłonne osuszanie.

 

Rożnowo 2

 

Karta inwestycji:

Czytaj także: